Όροι χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος www.komvosprom.gr ανήκει στην ατομική εταιρία με την επωνυμία «ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΜΒΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Οδυσσέως, αριθμός 7, ΤΚ 54626, με ΑΦΜ 801944940 ΔΟΥ E΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και αριθμό ΓΕΜΗ: 166775604000.

Προκειμένου να σας διευκολύνει η komvosprom.gr σας παρέχει πρόσβαση στους ιστότοπους της μέσω του www.komvosprom.gr, εφόσον αποδέχεστε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προειδοποιήσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν (στους «όρους χρήσης»), μαζί με την πολιτική cookies μας, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, τους όρους πώλησης και οποιαδήποτε άλλα νομικά έγγραφα αναφέρονται στον παρόντα ιστότοπο.

1. Αποδοχή όρων

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της komvosprom.gr. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο σε οποιονδήποτε υπολογιστή, tablet, κονσόλα ή άλλη συσκευή, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης, και δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση και δημοσιοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών, όπως ορίζεται σε αυτούς τους όρους χρήσης και στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης και τους όρους και προϋποθέσεις της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων μας, θα πρέπει να βγείτε από το site αμέσως και να διακόψετε τη χρήση του ιστότοπου και το περιεχόμενο μας. Η χρήση του ιστότοπου πρέπει να ταυτίζεται με τη συμμόρφωση σας με κάθε έναν από τους όρους που αναφέρονται παρακάτω. Η Κόμβος Προμηθευτική μπορεί να αλλάξει τους παρόντες όρους οποιαδήποτε χρονική στιγμή με την καταχώρηση ενημερωμένων όρων χρήσης στον ιστότοπο. Εάν αντιτίθεστε σε οποιαδήποτε από αυτές τις τροποποιήσεις, οφείλετε να σταματήσετε τη χρήση του ιστότοπου. Εάν δεν σταματήσετε τη χρήση του, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις. Αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν μεταβάλλουν με κανέναν τρόπο τους όρους ή τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας ενδέχεται να έχετε με την Κόμβος Προμηθευτική για άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει περαιτέρω τη συλλογή και τη χρήση προσωπικών πληροφοριών σε αυτόν τον Ιστότοπο. Η χρήση από την Κόμβος Προμηθευτική οποιωνδήποτε πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης (όνομα κλπ.), που παρέχετε μέσω του Ιστοτόπου, διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Προσδοκούμε ότι θα ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό, προκειμένου να έχετε γνώση τυχόν αλλαγών που έκανε η Κόμβος Προμηθευτική, καθώς αυτές είναι δεσμευτικές για εσάς.

2. Χρήση και Περιορισμοί

Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα ικανά να συνάψουν νομικά δεσμευτικές νομικές συμβάσεις, ηλικίας 18 ετών και άνω, στα οποία δεν απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μόνο σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς και με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Κόμβος Προμηθευτική, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προειδοποίηση ή οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση σε εσάς, μπορεί να αναστείλει ή να διακόψει (προσωρινά ή οριστικά) οποιαδήποτε τωρινή ή μελλοντική πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου. Συμφωνείτε, επίσης, ότι δεν θα: (α) μεταπωλήσετε για εμπορικούς σκοπούς τα προϊόντα που αγοράστηκαν μέσω της χρήσης του ιστότοπου (β) μεταπωλήσετε ή κάνετε εμπορική χρήση των ιστοτόπων, των apps ή του περιεχομένου τους (γ) τροποποιήσετε, διανείμετε, μεταδώσετε, προβάλετε, εκτελέσετε, αναπαραγάγετε, δημοσιεύσετε, αδειοδοτήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, μεταφέρετε ή πωλήσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο (δ) συλλέξετε ή χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε καταχωρήσεις προϊόντων ή περιγραφές (ε) χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε μεθόδους εξόρυξης δεδομένων (data mining), bots ή παρόμοιες μεθόδους συλλογής και εξαγωγής δεδομένων από τους ιστότοπους και τα apps (στ) αιτηθείτε την πρόσβαση σε συστήματα ή διακομιστές στους οποίους φιλοξενείται ο ιστότοπος με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που επιτρέπουν ρητά οι παρόντες Όροι Χρήσης (ζ) δημιουργήσετε κεφαλίδες και ψευδή ταυτότητα ή χειριστείτε με άλλο τρόπο τα αναγνωριστικά, προκειμένου να εξαπατήσετε άλλους ή να συγκαλύψετε την προέλευση οποιουδήποτε περιεχομένου ή άλλων πληροφοριών που μεταδίδονται προς ή μέσω του ιστότοπου (η) χρησιμοποιήσετε τεχνικές παγίδευσης οποιουδήποτε λογότυπου ή άλλων ιδιόκτητων πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των εικόνων που βρέθηκαν στον ιστότοπο, του περιεχόμενου κάθε κειμένου ή της διάταξης/σχεδιασμού σε οποιαδήποτε σελίδα ή έντυπο στον ιστότοπο) χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Κόμβος Προμηθευτική (θ) χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε μετα-ετικέτες ή άλλο «κρυφό κείμενο» που χρησιμοποιεί κάποιο όνομα, εμπορικό σήμα ή όνομα προϊόντος της Κόμβος Προμηθευτική χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της ίδιας.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστότοπου θα τερματίσει την άδεια χρήσης που παρέχεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης και θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από τη χρήση του ιστότοπου. Ενδέχεται, επίσης, να παραβιάσετε το εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων και των κανονισμών-καταστατικών για τις επικοινωνίες.

3. Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο, οι ιστότοποι, οι εφαρμογές, καθώς και η επιλογή και η δομή τους, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Κόμβος Προμηθευτική ή/και των δικαιοπαρόχων της, προστατεύονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο με βάση τους παρόντες Όρους Χρήσης ή με ρητή γραπτή συγκατάθεση της Κόμβος Προμηθευτική. Εκτός από ό,τι είναι απαραίτητο για τη χρήση του ιστότοπου σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, η Κόμβος Προμηθευτική δεν χορηγεί άλλα δικαιώματα ή προσβάσεις στο Περιεχόμενο σε εσάς. Πρέπει να διατηρήσετε ανέπαφες όλες τις προειδοποιήσεις ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στο Περιεχόμενο. Κάθε Περιεχόμενο που ανήκει στους δικαιοπάροχους της Κόμβος Προμηθευτική ενδέχεται να υπόκειται σε πρόσθετους περιορισμούς. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, κανένα μέρος του ιστότοπου και του Περιεχομένου δεν μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να αναδημοσιευτεί, να μεταφορτωθεί, να δημοσιευθεί, να κωδικοποιηθεί, να μεταφραστεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε άλλο υπολογιστή, διακομιστή, τοποθεσία Web, έξυπνο κινητό τηλέφωνο, tablet ή άλλο μέσο προορισμένο για δημοσίευση, διανομή ή για οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Κόμβος Προμηθευτική.

Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπου παραβιάζοντας τους παρόντες Όρους Χρήσης, το δικαίωμα χρήσης τους θα πάψει αμέσως και θα πρέπει, κατόπιν επιλογής της Κόμβος Προμηθευτική, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του Περιεχομένου που έχετε δημιουργήσει. Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να ‘‘κατεβάσετε’’ αποσπάσματα οποιωνδήποτε σελίδων από τους ιστότοπους για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε με οποιοδήποτε τρόπο τα χαρτιά, τα ψηφιακά αντίγραφα ή το Περιεχόμενο που έχετε εκτυπώσει ή ‘‘κατεβάσει’’ με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε εικονογραφήσεις, φωτογραφίες, βίντεο, ήχο ή γραφικά ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Κόμβος Προμηθευτική (και αυτό των οποιωνδήποτε αναγνωρισμένων συνεργατών της) ως δημιουργού του υλικού στους ιστότοπους πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται.

4. Εμπορικά σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα εμπορικά ονόματα, τα λογότυπα και οι μορφές παρουσίασης, είτε καταχωρημένα είτε μη καταχωρημένα (συλλογικά τα «ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ»), που εμφανίζονται στους ιστότοπους και τις εφαρμογές αποτελούν ιδιοκτησία της Κόμβος Προμηθευτική ή των αντίστοιχων κατόχων των εμπορικών σημάτων. Δεν επιτρέπεται να προβάλετε ή να αναπαράγετε τα εμπορικά σήματα χωρίς να έχει προηγηθεί γραπτή συγκατάθεση της Κόμβος Προμηθευτική. Ακόμα, δεν επιτρέπεται να καταργήσετε ή να τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε ειδοποίηση εμπορικού σήματος σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο. Επιπλέον, όλες οι κεφαλίδες σελίδων, τα προσαρμοσμένα γραφικά, τα εικονίδια κουμπιών και οι δέσμες ενεργειών διακομιστή είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικά ονόματα ή/και μορφές παρουσίασης της Κόμβος Προμηθευτική ή των αντίστοιχων κατόχων τους και δεν μπορούν να αντιγραφούν, να προσομοιωθούν ή να χρησιμοποιηθούν, εξ ολοκλήρου ή μερικώς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Κόμβος Προμηθευτική.

5. Παραβάσεις πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων

Η Κόμβος Προμηθευτική σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και σας ζητάμε να κάνετε το ίδιο. Η Κόμβος Προμηθευτική μπορεί, σε κατάλληλες περιπτώσεις και κατά την κρίση την, να τερματίσει τις υπηρεσίες ή/και την πρόσβαση στους ιστότοπους και τις εφαρμογές για χρήστες που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. Εάν πιστεύετε ότι ένα πνευματικό σας έργο που εμφανίζεται στους ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας έχει υποστεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή/και παραβίαση εμπορικού σήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας επαρκείς πληροφορίες ώστε η Κόμβος Προμηθευτική να επικοινωνήσει μαζί σας, όπως τη διεύθυνση, τον αριθμό του τηλεφώνου και, εάν υπάρχει, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία μπορεί να μιλήσει μαζί σας.

Ενημερωτικά δελτία - Newsletters

Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να εγγραφεί στις λίστες (mailing lists) για την παραλαβή των Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletters) της Κόμβος Προμηθευτική, αφού πρώτα δώσει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν στην αντίστοιχη φόρμα, το περιεχόμενο της οποίας προστατεύεται σύμφωνα με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, όπως αναλύθηκε ανωτέρω. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί να διαγραφεί από τις αντίστοιχες λίστες.

6. Ο Λογαριασμός σας

Εάν αγοράζετε προϊόντα μέσω του λογαριασμού σας και κάνοντας χρήση του ιστότοπου πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για: (1) τη διατήρηση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασης σε αυτόν (2) τον περιορισμό της πρόσβασης στον υπολογιστή και στο λογαριασμό σας και (3) τη διατήρηση της τρέχουσας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υπάρχει στον λογαριασμό σας. Είστε, ακόμα, αποκλειστικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται με αυτόν το λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της χρήσης των ιστότοπων και των εφαρμογών μας. Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε αμέσως την Κόμβος Προμηθευτική για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας και για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφαλείας επικοινωνώντας μαζί της. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιούμε οποιονδήποτε λογαριασμό ή κωδικό πρόσβασης ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Κόμβος Προμηθευτική μπορεί, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, να έχει πρόσβαση, να διατηρεί και να αποκαλύπτει τα στοιχεία του λογαριασμού σας, όλες τις Υποβολές (όπως ορίζονται παρακάτω), όλες τις επικοινωνίες προς και από εσάς, όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς τους ίδιους, καθώς και όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου μέσω του λογαριασμού ή του κωδικού πρόσβασής σας από τρίτους, εάν απαιτείται από το νόμο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η Κόμβος Προμηθευτική κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων τόσο της ίδιας, όσο και τρίτων μερών, ή άλλων χρηστών, καθώς και για να ανταποκριθεί σε τυχόν αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών. Αυτό το δικαίωμα της Κόμβος Προμηθευτική να αποκαλύπτει οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες διέπει οποιονδήποτε όρο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

7. Όροι πώλησης

Όλες οι πωλήσεις προϊόντων από τον ιστότοπο διέπονται από τους όρους πώλησης που δημοσιεύονται στον ίδιο ιστότοπο. Θα πρέπει να ανατρέξετε στους όρους πώλησής μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ισχύουσες εγγυήσεις προϊόντων, την πολιτική επιστροφής και τους όρους αποστολής (βλ. παρακάτω). Με την παραγγελία και/ή την αποδοχή της παράδοσης των προϊόντων, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους πώλησης. Οι όροι πώλησης υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή, κατά την αποκλειστική κρίση της Κόμβος Προμηθευτική. Συνεπώς, καλείστε να ελέγχετε τους όρους πώλησης κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια αγορά.

8. Τρόποι παραγγελίας

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις παραγγελίες μας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 • Μέσω της ιστοσελίδας του καταστήματος μας : komvosprom.gr
 • Μέσω Facebook Messenger στη σελίδα μας Κόμβος Προμηθευτική
 • Καλώντας στο 2314074074 αφήνοντας μήνυμα στον τηλεφωνητή

-Τρόποι Πληρωμής

 • Προτιμολόγιο
 • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
  Εθνική Τράπεζα: GR7101102160000021600564302
  Alphabank : GR7201407090709002330002652
  Τράπεζα Πειραιώς: GR25 0171 2150 0062 1515 4352 021
  Eurobank: GR9202603260000160200885093
 • Αντικαταβολή

- Παραλαβή παραγγελίας
Κατά την παραλαβή ενός δέματος, ελέγξτε την αρτιότητα και τη γενική κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής της παραγγελίας, ειδοποιήστε μας απευθείας μέσω email ή τηλεφωνικά για να μας πληροφορήσετε αναφορικά με τους λόγους άρνησης παραλαβής του δέματος, στα ως άνω στοιχεία επικοινωνίας.

9. Τρόποι αποστολής

Για παραγγελίες εκτός νομού με μεταφορική ο υπολογισμός των μεταφορικών θα γίνεται κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία μας. Οι παραδόσεις ετοιμοπαράδοτων προϊόντων εκτός νομού πραγματοποιούνται με courier σε 2-3 εργάσιμες ημέρες σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα. Η ενημέρωση του πελάτη για τον κωδικό αποστολής της παραγγελίας του και τον χρόνο παράδοσης γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω e-mail.

Στην περίπτωση εξάντλησης των αποθεμάτων ο χρόνος παράδοσης αυξάνεται σε 3-4 εργάσιμες ημέρες και η ενημέρωση του πελάτη γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω e-mail.

Το κόστος αποστολής είναι δωρεάν, με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής, εντός νομού Θεσσαλονίκης.

Οι αποστολές των παραγγελιών  γίνονται  με ΜΙΜΙΚΟΠΟΥΛΟΣ LOGISTIC ΑΕ ή με δική σας επιλογής εταιρία με παραλαβή από την αποθήκη ΜΙΜΙΚΟΠΟΥΛΟΣ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλέφωνο 2314074074 για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε.

Παραγγελίες που λαμβάνονται Σάββατο και Κυριακή εκτελούνται την Τρίτη.

10. Σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων

Ο ιστότοπος της Κόμβος Προμηθευτική ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους σε ιστότοπους και άλλους πόρους που διαχειρίζονται τρίτα μέρη εκτός από την ίδια. Τέτοιες συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά ως ευκολία για εσάς. Η Κόμβος Προμηθευτική δεν ελέγχει τέτοιους ιστότοπους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που προσφέρονται από τρίτους. Η συμπερίληψη των συνδέσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες στον ιστότοπο δεν συνεπάγεται καμία υποστήριξη οποιουδήποτε δικτυακού τόπου. Το ίδιο ισχύει και για κάθε περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται, διαφημίζονται, επικυρώνονται και/ή προωθούνται από οποιονδήποτε τρίτο (εταιρεία ή ιδιώτη). Αν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων ή να αποκτήσετε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων, το κάνετε εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και υπάρχει η πιθανότητα να υπόκεισθε στους όρους και τις πολιτικές απορρήτου που έχουν επιβληθεί από αυτούς.

11. Σύνδεση με τους ιστότοπους

Μπορείτε να συνδέεστε με τους ιστότοπούς μας υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με δίκαιο και νόμιμο τρόπο και ότι δεν βλάπτετε ή εκμεταλλεύεστε τη φήμη μας. Ωστόσο, δεν πρέπει να δημιουργήσετε κανέναν σύνδεσμο που να υποδηλώνει οποιαδήποτε μορφή σύνδεσης, έγκρισης ή επικύρωσης εκ μέρους μας η οποία δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο από οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν ανήκει σε εσάς. Η ιστοσελίδα μας δεν πρέπει να «πλαισιώνεται» σε κανέναν άλλο ιστότοπο, ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο σε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας εκτός από την Αρχική Σελίδα μας (www.komvosprom.gr). Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση, για οποιονδήποτε λόγο. Ο ιστότοπος στον οποίο δημιουργείτε σύνδεσμο πρέπει να συμμορφώνεται από όλες τις απόψεις με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

12. Viruses, Hacking and Other Offences

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εσφαλμένα τον ιστότοπό μας εισάγοντας εν γνώσει μας ιούς ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Απαγορεύεται η μη εγκεκριμένη πρόσβαση στον ιστότοπό μας, στον κεντρικό υπολογιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο ιστότοπός μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένοι με τον ιστότοπό μας. Δεν πρέπει να προσβάλλετε τους ιστότοπούς μας μέσω κυβερνοεπίθεσης. Θα αναφέρουμε κάθε παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτούς. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας θα σταματήσει αμέσως. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημίες προκληθούν από κυβερνοεπιθέσεις, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που ενδέχεται να μολύνει τον προσωπικό σας υπολογιστή, τα δεδομένα ή άλλη ιδιοκτησία σας εξαιτίας της χρήσης του ιστότοπού μας ή οποιουδήποτε ιστότοπου συνδέεται με αυτούς, καθώς και εξαιτίας της λήψης υλικού που δημοσιεύτηκε σε αυτούς.

13. Εγγυήσεις και αποποίηση ευθυνών

Η ιστοσελίδα και οποιοδήποτε περιεχόμενο παρέχεται από αυτή, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων, παρέχονται «ως έχουν» και «όπως είναι διαθέσιμα», χωρίς καμία εγγύηση. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Κόμβος Προμηθευτική αποποιείται όλες τις δηλώσεις, εγγυήσεις και προϋποθέσεις, ρητές ή σιωπηρές, αναφορικά με την ιστοσελίδα, το περιεχόμενο και κάθε προϊόν ή υπηρεσία της, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό εγγυήσεων ή όρων για την ποιότητα της εμπορευσιμότητας, την εμπορευσιμότητα, την ανθεκτικότητα, την καταλληλόλητα για συγκεκριμένο σκοπό, τον τίτλο, τη μη παραβίαση, την απαλλαγή από σφάλματα, τις αποσβέσεις, τους ιούς υπολογιστών ή κάθε άλλο κακόβουλο-μη εγκεκριμένο κώδικα ή πρόγραμμα. Το ίδιο ισχύει και για ρητές εγγυήσεις ή προϋποθέσεις που ανακύπτουν από την πορεία των συναλλαγών ή την πορεία εκτέλεσης.

Επιπλέον, η Κόμβος Προμηθευτική δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι ο ιστότοπος, το περιεχόμενο ή οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες μέσω του ιστότοπου και των εφαρμογών της είναι ακριβείς, πλήρεις ή ενημερωμένες. Ως προϋπόθεση της χρήσης της ιστοσελίδας και των εφαρμογών, εγγυάστε στην Κόμβος Προμηθευτική ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τους ιστότοπους ή/και τις εφαρμογές της για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή που απαγορεύεται από αυτούς τους όρους χρήσης.

Τίποτα στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί καταναλωτών.

Επιπρόσθετα, ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά σφάλματα ή ανακρίβειες, καθώς και να μην είναι πλήρη ή ενημερωμένα. Η Κόμβος Προμηθευτική διατηρεί επομένως το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν λαθών, ανακριβειών ή παραλείψεων (ακόμα και μετά την υποβολή μιας παραγγελίας). Ακόμα, δικαιούται να αλλάζει ή να ανανεώνει τις πληροφορίες της ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επισημαίνεται ότι τέτοια λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις μπορεί να αναφέρονται σε τιμές και διαθεσιμότητα. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Κόμβος Προμηθευτική διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αρνηθεί οποιαδήποτε παραγγελία θεωρεί ότι βασίστηκε σε εσφαλμένη αντίληψη του πελάτη για την τιμή ή/και τη διαθεσιμότητα.

Επιπλέον, αν ένα προϊόν γίνει μη διαθέσιμο μετά από την έγκριση κάποιας παραγγελίας, η Κόμβος Προμηθευτική μπορεί να την ακυρώσει στέλνοντας σας γραπτή ειδοποίηση σε αυτή την περίπτωση, η Κόμβος Προμηθευτική θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

17. Περιορισμός ευθύνης

Η Κόμβος Προμηθευτική, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι, οι προμηθευτές, οι χορηγοί άδειας και οι συμβαλλόμενοι τρίτοι δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική, ποινική, τυχαία, παραδειγματική, πολλαπλάσια ή επακόλουθη ζημία, απώλεια κερδών ή εσόδων ή αδυναμία επίτευξης των αναμενόμενων οικονομικών στόχων. Το ίδιο ισχύει ακόμα και αν κάποιο από αυτά τα μέρη είχε προηγουμένως ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Τα παραπάνω ισχύουν με εξαίρεση το ενδεχόμενο απώλειας ή ζημίας που προκαλούνται άμεσα από απάτη, απροσεξία, καθαρή αμέλεια ή αμέλεια της Κόμβος Προμηθευτική.

Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αξίωση μπορεί να προκύπτει από ή συνδέεται με τη σχέση σας με την Κόμβος Προμηθευτική πρέπει να κατατεθεί εντός ενός έτους από την εμφάνιση αυτής της αξίωσης. Διαφορετικά, η αξίωσή σας ακυρώνεται οριστικά.

18. Ισχύον Νομικό Πλαίσιο

Κάθε αγωγή, δικαστική διαδικασία, διαδικασία διαιτησίας, διαδικασία διαμεσολάβησης, μήνυση, δικαστική ακρόαση ή άλλη δικαστική ενέργεια που αφορά τον ιστότοπο ή/και το περιεχόμενό μας πρέπει και θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και η σχέση ανάμεσα σε εσάς και την Κόμβος Προμηθευτική διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας. Ο Διεθνής Νόμος περί Πωλήσεων Αγαθών (International Sale of Goods Act) και η Σύμβαση για τα Συμβόλαια περί της Διεθνούς Πώλησης Αγαθών (Convention on Contracts for the International Sale of Goods) (United Nations) δεν θα εφαρμόζονται με κανέναν τρόπο στους παρόντες Όρους Χρήσης ή στις συναλλαγές που προβλέπονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η επίσημη γλώσσα αυτών των Όρων Χρήσης θα είναι αποκλειστικά η ελληνική γλώσσα. Όλες οι επικοινωνίες ή συμφωνίες ανάμεσα στη Κόμβος Προμηθευτική και εσάς σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή/και τη χρήση του ιστότοπου θα γίνεται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Η Κόμβος Προμηθευτική και εσείς παραιτείστε από τυχόν δικαιώματα που ενδεχομένως υπάρχουν βάσει νόμου για τη σύνταξη αυτών των Όρων Χρήσης σε άλλη γλώσσα. Οποιαδήποτε μετάφραση αυτών των Όρων Χρήσης θα γίνεται μόνο για λόγους ευκολίας.

19. Πλήρης Συμφωνία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, η Πολιτική Cookies και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελούν συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και στη Κόμβος Προμηθευτική σε σχέση με τον ιστότοπό της. Αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες ή τωρινές επικοινωνίες και προτάσεις μεταξύ υμών και της Κόμβος Προμηθευτική σχετικά με τον ιστότοπό της (ηλεκτρονικές, προφορικές ή γραπτές).